Succesvol lanceren in Brabant? In gesprek met We Are Public.

Na een succesvolle lancering in Amsterdam en Den Haag voert We Are Public sinds 1 april campagne om ook te kunnen lanceren in Brabant. Mestmag.nl vroeg zich af of er verschil zit in het realiseren van een succesvolle lancering in de Randstad en Brabant en welke lessen er zijn geleerd. Mestmag.nl vroeg Jon Heemsbergen, Zakelijk Leider We Are Public, en Marleen Hartjes, hoofdredacteur We Are Public Brabant, het hemd van het lijf.

 

Wat is het verschil tussen jullie lidmaatschap en dat van de museumjaarkaart of Netflix?

Jon: “Bij ons is het aanbod cultuur-breed. Je kunt muziek, theater, beeldende kunst, dans, film en literaire evenementen bezoeken. Een lokale redactie van cultuurprofessionals cureert een selectie waar ons lidmaatschap toegang tot geeft. De redactie zoekt naar de leukste, spannendste en beste activiteiten voor onze leden. Dat zijn vaak activiteiten die uit zichzelf een kleiner publiek aanspreken omdat de maker of de plek minder bekend is. Zo proberen we mensen aan te zetten om meer, maar ook andere vormen van cultuur te bezoeken. Het is mooi als iemand die alleen theater bezoekt via ons ook een keer terecht komt bij een popconcert en dat prachtig vindt.”

 

Waar komt de behoefte voor deze aanpak vandaan?

Jon: ‘Toen er culturele subsidies werden geschrapt, kwam er veel protest vanuit de sector. Het schrappen van subsidies is natuurlijk ook verschrikkelijk jammer, maar we moeten verder. Eerder hebben Bas Morsch en Leon Caren, de oprichters van We Are Public, het underground muziekplatform Subbacultcha! opgericht en op een zelfde soort manier een lidmaatschapspas ontwikkeld voor underground bandjes. Dit omdat ze merkten dat er bandjes zijn die nauwelijks kaartjes verkopen, maar waar, gelukkig, toch een publiek voor te vinden is als mensen het laagdrempelig kunnen bezoeken. Ze dachten: ‘Dit is eigenlijk wel een goed systeem. Zou je dat niet kunnen toepassen op de bredere culturele sector?” Dat heeft geleid tot de lancering van We Are Public in Amsterdam in september 2014.’

Het schrappen van subsidies is natuurlijk ook verschrikkelijk jammer, maar we moeten verder.

 

We Are Publix in de Randstad en in Brabant, is dat heel anders?

Marleen: ‘Brabant is een hele provincie en Den Haag en Amsterdam zijn steden. Dit heeft als voordeel dat er meer instellingen mee kunnen doen en je veel meer programma tot je beschikking hebt. Een nadeel is dat de focus meer versnipperd is.’

Jon: ‘De uitbreiding in Den Haag was een stuk overzichtelijker. Als je in het centrum zichtbaar bent, bereik je al een groot deel van het publiek en voor je het weet, weet de hele stad ervan. Voor ons is de uitdaging in Brabant vooral dat we in meerdere steden tegelijk zijn waar veel nuanceverschil in zit.’

Hoe gaan jullie om met die nuanceverschillen in Brabant?

Jon: ‘Elke stad heeft een andere sfeer, een ander aanbod, een andere geschiedenis en een ander publiek. We werken zoals in elk gebied met een lokaal team bestaande uit hoofdredacteur / projectleider en marketeer. We vinden het belangrijk om met mensen te werken die hier al een netwerk hebben en snappen hoe de cultuur lokaal werkt.’

Marleen: ‘Je bereikt mensen per stad op een andere manier. We kijken lokaal hoe de culturele structuur en netwerk in elkaar zit en proberen de juiste mensen en instellingen te bereiken. In de ene stad ligt het zwaartepunt op theater, in andere steden ligt dat meer op de kleinere instellingen en de underground scene.’

 

Wat hebben jullie eerder geleerd dat nu van pas komt?

Jon: ‘We Are Public is een sterk concept met duidelijke voordelen, alleen moet het wel even goed uitgelegd worden. We hebben een filmpje gemaakt om We Are Public heel kort uit te leggen, dat werkt goed. We hebben in Den Haag ook geleerd om op tijd voldoende partners aan boord te hebben. De culturele instellingen zijn ontzettend belangrijke bouwstenen. We generen nieuw publiek en inkomsten voor de culturele sector maar we hebben de culturele sector ook nodig, want zonder aanbod is er ook geen We Are Public.’

Marleen: ‘Het inzetten van een lokale marketeer werkt goed. We merken ook dat musea en theaters wat sneller snappen wat precies de bedoeling is. Poppodia werken met boekers, wat meer tijd kost.’

 

Wat wordt na Brabant de volgende stap?

Jon: ‘Het is uiteindelijk een droom om in het hele land actief te zijn. Het lijkt ons te gek voor onze leden om waar ze ook zijn in Nederland, overal cultuur te kunnen bezoeken met hun pas. We werken wel heel erg vraaggericht. Dus in gebieden waar de culturele sector en het publiek zelf enthousiast zijn over ons, gaan we graag op gesprek om te kijken hoe we het samen mogelijk kunnen maken. Het moet wel van binnenuit komen.’

 

Dus als Berlijn belt met interesse gaan jullie daar ook in gesprek?

Jon: ‘Onze focus ligt nu wel echt op Nederland, maar ik sluit zeker niet uit dat We Are Public ook ontstaat in andere landen buiten Nederland, of zelfs buiten Europa. Er is best wel interesse, alleen geldt bij andere landen nog meer dat we moeten werken met lokale mensen die weten hoe de cultuur daar werkt. De interesse is mooi om te zien en we zien wel waar het ons brengt.’

Het lijkt ons te gek voor onze leden om waar ze ook zijn in Nederland, overal cultuur te kunnen bezoeken met hun pas.

 

 

Marleen deelt vijf redenen om in Brabant te lanceren: 

  1. In Brabant vallen goede initiatieven op. In de Randstad stranden organisaties nog wel eens in het overaanbod
  2. In Brabant zit enorm veel kennis, het is de slimste regio van Europa
  3. Voor innovatie moet je in Brabant zijn! Het meeste aantal patentaanvragen per inwoner van de wereld in de Brainport Regio
  4. In Brabant is nog volop ruimte voor ontwikkeling en goede idee‘n. Letterlijk en figuurlijk. Fysieke ruimte in gebouwen en gebieden die nog te betrekken zijn, maar ook bestuurlijke bereidheid om ruimte te geven en mee te denken
  5. Waardoor een bruisend klimaat ontstaat waar creativiteit goed gedijt en ruimte krijgt om te groeien